Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 22,
48-100 Głubczyce
telefon / fax  : +48 77 485-27-01
telefon komórkowy: 883 601 360
e-mail:
www: 
http://lo.powiatglubczycki.pl/

 

mgr Krzysztof Tokarz – dyrektor
mgr Iwona Skibińska – wicedyrektor

 

- Cele i zadania szkoły wynikające ze statutu:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania oraz talenty ucznia.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia    przez prowadzenie preorientacji zawodowej oraz udzielenie informacji o możliwościach nauki  w szkołach pomaturalnych i wyższych.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów życiowych i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

4. Wprowadza w dziedzictwo kultury, sztuki regionalnej i narodowej postrzeganej
w perspektywie kultury europejskiej.

5. Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego, kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.

6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu
i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

7. Podejmuje działania mające na celu promocję i ochronę zdrowia. Przeciwdziała destruktywnym zachowaniom, wpływającym negatywnie na życie i bezpieczeństwo społeczności uczniowskiej. Kształtuje u młodzieży umiejętności społeczne, umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.