Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 15.09.2022 r.

Termin: 15.09.2022, g. 14:00

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Głubczycach, I piętro

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

  PDFProtokół XLIII sesji Rady Powiatu - 23.06.2022 r..pdf (1,21MB)

  PDFProtokół XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - 27.07.2022 r..pdf (357,55KB)

 4. 4. Wręczenie nagród Starosty Głubczyckiego dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższy wynik na egzaminie maturalnym.
 5. 5. Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu głubczyckiego w 2021 roku.

  PDFSprawozdanie z terenu Nadzoru Wodnego w Głubczycach.pdf (1,66MB)

  PDFSprawozdanie z terenu Nadzoru Wodnego w Krapkowicach.pdf (3,11MB)

  PDFSprawozdanie z terenu Nadzoru Wodnego w Prudniku.pdf (3,81MB)

 6. 6. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021.

  PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska.pdf (6,98MB)

 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2022 rok,

   PDFUchwała - zmiany budżetu.pdf (4,14MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała - zmiana WPF.pdf (3,70MB)

  3. c. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

   PDFUchwała - określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (2,26MB)

  4. d. zmiany Uchwały Nr XL/262/2022 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

   PDFUchwała - podział środków PFRON.pdf (845,63KB)

  5. e. zmiany Uchwały Nr III/32/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,

   PDFUchwała - Rada Społeczna SP ZOZ.pdf (491,87KB)

  6. f. przekazania skargi,

   PDFUchwała - skarga M.G..pdf (583,74KB)

  7. g. skargi na Starostę Głubczyckiego.

   PDFUchwała - skarga J.T..pdf (566,62KB)

 8. 8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za I półrocze 2022 roku.

  PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za I półrocze 2022 roku.pdf (25,33MB)

 9. 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.pdf (6,56MB)

 10. 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. 12. Zakończenie obrad.