Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
tel. centrali:
77 405 36 60

77 485 20 78
fax: 77 405 36 61

www.powiatglubczycki.pl
e-mail starostwo@powiatglubczycki.pl

adres skrytki epuap: /powiatglubczycki/skrytka

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 do godz.16.00
wtorek,środa,czwartek: 7.30 do godz. 15.30
piatek: 7.30 do godz.15.00

 

Wydział Komunikacji  i Transportu

Godziny przyjmowania stron:

- poniedziałek - czwartek :w godzinach od 8:00 do 15:00

- piątek :w godzinach od 8:00 do 14:30.

 

 

Powiatowy Zespól ds. Orzekania Niepełnosprawności

                                                                                         ul. Sobieskiego 5  48-100 Głubczyce

tel. 77 482 4063

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Godziny przyjmowania stron:

- środa :w godzinach od 11:00 do 15:30

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Starosta Głubczycki z siedzibą w Głubczycach przy ul, Kochanowskiego 15.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach

 

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych w Starostwie Powiatowym
  1. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
  2. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy - ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,

Andrzej Pawłowicz adres e-mail; iod@powiatglubczycki.pl

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ¡2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.