Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 15.09.2022 r.

Protokół XLV sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 15 września 2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-09-15 o godz. 14:03:48, a zakończono o godz. 17:12:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Wojciech Bernacki
 2. Maria Farasiewicz
 3. Bogdan Kulik
 4. Marian Podkówka
 5. Artur Czechowicz
 6. Irena Sapa
 7. Bronisława Pawlik
 8. Radosław Gorzko
 9. Jan Jasion
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda
 14. Leszek Bac
 15. Tadeusz Krupa
 16. Tomasz Ognisty

1. Otwarcie obrad. (14:03:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (14:04:00)

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (14:05:00)

4. Wręczenie nagród Starosty Głubczyckiego dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższy wynik na egzaminie maturalnym. (14:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:07:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączył radny:

 1. Leszek Bac

5. Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu głubczyckiego w 2021 roku. (14:10:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:26:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączył radny:

 1. Tadeusz Krupa

6. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 za lata 2020-2021. (14:52:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:57:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączył radny:

 1. Tomasz Ognisty

7. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11:00)

a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2022 rok, (15:11:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2022 rok (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Marian Podkówka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:14:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

c. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, (15:15:00)

Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

d. zmiany Uchwały Nr XL/262/2022 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (15:19:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/262/2022 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

e. zmiany Uchwały Nr III/32/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, (15:21:00)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Ognisty, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Leszek Bac, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

f. przekazania skargi, (15:23:00)

Uchwała w sprawie przekazania skargi (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Marian Podkówka, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

g. skargi na Starostę Głubczyckiego. (15:29:00)

Uchwała w sprawie skargi na Starostę Głubczyckiego (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Leszek Bac, Marian Podkówka, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bartosz Rudziński

8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za I półrocze 2022 roku. (16:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:06:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścił radny:

 1. Tomasz Ognisty

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:31:00)

10. Interpelacje i zapytania radnych. (16:38:00)

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:39:00)

12. Zakończenie obrad. (17:12:00)