Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-09-2022 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, ROZRACHUNKÓW, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GŁUBCZYCACH

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 31/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, rozrachunków, środków pieniężnych i innych papierów wartościowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach § 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, rozrachunków, środków pieniężnych i innych papierów wartościowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach powołuje się Komisję w składzie: 1) Halina Kleniewska – Przewodnicząca, 2) Monika Lenartowicz– -z-ca przewodniczącej, 3) Joanna Burban - członek, 4) Kornelia Młot – członek, Zespół spisowy: 1) Elżbieta Polek – członek, 2) Aleksandra Suchińska – członek, 3) Aleksandra Puzio – członek, 4) Edyta Jepiszko - członek, 5) Monika Sado – członek, 6) Joanna Grabuńczyk – członek, 7) Jolanta Podstawka – członek, 8) Agata Naryniecka - członek, 9) Izabela Pilch – członek.”.
§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza sSekretarzowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Głubczycki

Piotr Soczyński

 

PDF   Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Głubczyckiego z dnia 01-09-2022 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, ROZRACHUNKÓW, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W.pdf (157,65KB)