Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inwentaryzacja Stanu Lasu Gminy Głubczyce

Obwieszczenie

 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4,5; art. 40, 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 –              z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniach

 

od dnia 24.11.2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( Dom Kultury w Głubczycach ul. Kościuszki 24 )        w godzinach od 730 do 1530 wyłożone zostaną:

  • projekt : „Inwentaryzacja Stanu lasu Gminy Głubczyce” – na okres 1.01.2023 r.-31.12.2032 r.
  • projekt : „Prognoza oddziaływania na środowisko Inwentaryzacji Stanu Lasów dla Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa Będących We Władaniu Osób Fizycznych w Gminie Głubczyce obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r.

 

Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach: www.bip.powiatglubczycki.pl

 

        Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.  

 

Załączniki:

1. „Inwentaryzacja Stanu lasu Gminy Głubczyce” – na okres                              

    1.01.2023r.-31.12.2032 r.

2. „Prognoza oddziaływania na środowisko Inwentaryzacji Stanu Lasów dla

    lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa Będących We

    Władaniu Osób Fizycznych w Gminie Głubczyce obowiązująca od                                     

    1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r.”

 

PDF2022_PROGNOZA_Głubczyce_2022.pdf (864,92KB)

XLSWycZUprPlanu_035-0001-BERNACICE.xls (10,50KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0002-BIERNATÓW.xls (24,61KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0003-BOGDANOWICE.xls (15,49KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0004-BRACISZÓW.xls (10,50KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0005-CHOMIĄŻA.xls (19,48KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0006-CIERMIĘCICE.xls (10,50KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0007-DEBRZYCA.xls (10,50KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0008-DOBIESZÓW.xls (14,19KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0009-GADZOWICE.xls (11,12KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0011-GROBNIKI.xls (42,16KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0012-KIETLICE.xls (57,42KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0013-KLISINO.xls (58,99KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0014-KRÓLOWE.xls (50,54KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0015-KRASNE POLE.xls (21,89KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0016-KRZYŻOWICE.xls (19,27KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0017-LENARCICE.xls (11,67KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0018-LISIĘCICE.xls (168,76KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0019-LWOWIANY.xls (10,50KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0020-MOKRE.xls (11,88KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0022-NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.xls (14,27KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0023-OPAWICA.xls (37,60KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0024-PIETROWICE.xls (42,04KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0025-PIELGRZYMÓW.xls (32,67KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0026-POMORZOWICE.xls (14,64KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0027-POMORZOWICZKI.xls (43,23KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0028-RADYNIA.xls (22,79KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0029-RÓWNE.xls (25,30KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0030-ŚCIBORZYCE MAŁE.xls (55,86KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0031-SŁAWOSZÓW.xls (27,50KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0033-ZAWISZYCE.xls (128,23KB)
XLSWycZUprPlanu_035-0035-ZUBRZYCE.xls (17,13KB)