Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inwentaryzacja Stanu Lasu Gminy Głubczyce po uwzględnieniu uwag organu opiniującego

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4,5; art. 40, 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 – z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniach

od dnia 21.12.2022 r. do dnia 11 stycznia 2023 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa ( Dom Kultury w Głubczycach ul. Kościuszki 24 )  w godzinach od 730 do 1530 wyłożone zostaną :

  • „Inwentaryzacja Stanu lasu Gminy Głubczyce” – na okres 1.01.2023 r.-31.12.2032 r.
  • „Prognoza oddziaływania na środowisko Inwentaryzacji Stanu Lasów dla Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa Będących We Władaniu Osób Fizycznych w Gminie Głubczyce obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r.

Do ww. dokumentów zostały wprowadzone uwagi organu opiniującego – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach: www.bip.powiatglubczycki.pl

        Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. dokumentach.   

Załączniki:

1. „Inwentaryzacja Stanu lasu Gminy Głubczyce” – na okres 1.01.2023r.- 31.12.2032 r.

2. „Prognoza oddziaływania na środowisko Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów

    Niestanowiących Własności Skarbu Państwa Będących We Władaniu Osób Fizycznych w

    Gminie Głubczyce obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r.”

 

PDF2022_PROGNOZA_Głubczyce_2022.pdf (862,38KB)
PDFMAPA.pdf (5,97MB)
PDF16020350001_BERNACICE.pdf (509,28KB)
PDF16020350002_BIERNATÓW.pdf (649,63KB)
PDF16020350003_BOGDANOWICE.pdf (550,30KB)
PDF16020350004_BRACISZÓW.pdf (615,04KB)
PDF16020350005_CHOMIĄŻA.pdf (713,81KB)
PDF16020350006_CIERMIĘCICE.pdf (614,15KB)
PDF16020350007_DEBRZYCA.pdf (533,89KB)
PDF16020350008_DOBIESZÓW.pdf (583,30KB)
PDF16020350009_GADZOWICE.pdf (576,79KB)
PDF16020350011_GROBNIKI.pdf (867,29KB)
PDF16020350012_KIETLICE.pdf (1,21MB)
PDF16020350013_KLISINO.pdf (1,05MB)
PDF16020350014_KRÓLOWE.pdf (1,05MB)
PDF16020350015_KRASNE POLE.pdf (772,71KB)
PDF16020350016_KRZYŻOWICE.pdf (667,50KB)
PDF16020350017_LENARCICE.pdf (624,90KB)
PDF16020350018_LISIĘCICE.pdf (1,37MB)
PDF16020350019_LWOWIANY.pdf (527,40KB)
PDF16020350020_MOKRE.pdf (527,51KB)
PDF16020350022_NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.pdf (545,85KB)
PDF16020350023_OPAWICA.pdf (1,01MB)
PDF16020350024_PIETROWICE.pdf (902,71KB)
PDF16020350025_PIELGRZYMÓW.pdf (889,42KB)
PDF16020350026_POMORZOWICE.pdf (578,86KB)
PDF16020350027_POMORZOWICZKI.pdf (852,32KB)
PDF16020350028_RADYNIA.pdf (657,99KB)
PDF16020350029_RÓWNE.pdf (811,21KB)
PDF16020350030_ŚCIBORZYCE MAŁE.pdf (965,08KB)
PDF16020350031_SŁAWOSZÓW.pdf (743,70KB)
PDF16020350033_ZAWISZYCE.pdf (1,58MB)
PDF16020350035_ZUBRZYCE.pdf (709,46KB)