Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przyjęciu dokumentu Inwentaryzacja Stanu Lasu Gminy Głubczyce

                                                                                                                                                   Głubczyce, dnia 12 stycznia 2023 r.

 

 

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 – z późn.zm.) informuję o przyjęciu dokumentu :

  • „Inwentaryzacja Stanu lasu Gminy Głubczyce” – na okres 1.01.2023 r.-31.12.2032 r.
  • „Prognoza oddziaływania na środowisko Inwentaryzacji Stanu Lasów dla Lasów  Niestanowiących Własności Skarbu Państwa Będących We Władaniu Osób Fizycznych w Gminie Głubczyce obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r.

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z „Uzasadnieniem” i „Podsumowaniem” – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( Dom Kultury w Głubczycach ul. Kościuszki 24 ) w godzinach od 730 do 1530

 

Załączniki :

  1. DOCXuzasadnienie 2.docx (12,84KB)
  2. DOCXPodsumowanie.docx (16,34KB)