Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

Głubczyce, dnia 18.01.2023 r.

Nr G.6840.2.2022

 

Informacja o wyniku przetargu

 

            Starosta Głubczycki, stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U z 2021 roku poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 18 stycznia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Głubczycach IV przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.      Przetarg dotyczył sprzedaży na własność działki gruntu nr 154/8 o powierzchni  0,5388 ha, arkusz  mapy nr 3, stanowiącej pastwiska i zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie  zabudowy, położonej w miejscowości Zopowy, ujawnionej w księdze wieczystej  OP1G/00003932/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział  Ksiąg Wieczystych.

2.      Podmioty dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

        Nie było podmiotów dopuszczonych do przetargu

3.      Podmioty niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu. 

Nie było podmiotów niedopuszczonych do przetargu

4.      Cena wywoławcza do IV przetargu wynosiła  32 000,00 zł.

5.      Nie zostały złożone żadne oferty kupna nieruchomości.

      Nieruchomość nie została sprzedana.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni tj. do dnia  25 stycznia 2023 roku.

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

                                                                                                      Mieczysław Kulesza