Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 13.01.2023 r.

Wykaz głosowań podczas XLIX sesji Rady Powiatu w Głubczycach

w dniu 13 stycznia 2023 roku

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Leszek Bac
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/146/2020 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2023 Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (13:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2023 rok (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Leszek Bac, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2023 rok (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2023 rok (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Marian Podkówka, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2023 rok (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Marian Podkówka, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa