Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA 2023 ROK

NR I TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJA O ZMIANACH STATUS AKTU
NR 1/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach w 2023 r.   AKTYWNY

NR 2/2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2023 roku

(DzUWO poz. 268 z 25.01.2023r.)

  AKTYWNY
NR 3/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyłaniania dzierżawców nieruchomości Skarbu Państwa   AKTYWNY
NR 4/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego   AKTYWNY
NR 5/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta/referenta w Powiatowym Biurze Promocji w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY

Nr 6/2023 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głubczycach

  AKTYWNY

NR 7/2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2023 roku

(DzUWO poz. 397 z 31.01.2023 r.)

  AKTYWNY
NR 8/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko kierownika Wydziału Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 9/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 10/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 11/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 12/2023 sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
NR 13/2023 w sprawie ustalenia składu Komisji do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Głubczycach uchylone Zarządzeniem Nr 33/2024 z 27.06.2024 r. AKT WYGASŁ
NR 14/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Samodzielnego referenta w Wydziale Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 15/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 16/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 17/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej   AKTYWNY
NR 18/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
NR 19/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 20/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości uchylone Zarządzeniem Nr 73/2023 z 29.12.2023 r. AKT WYGASŁ
NR 21/2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2023 roku   AKTYWNY
NR 22/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 23/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 24/2023 w sprawie ustalenia składu Komisji do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 25/2023 w sprawie ustalenia składu Komisji do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach uchylone Zarządzeniem Nr 34/2024 z 27.06.2024 r. AKT WYGASŁ
NR 26/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 27/2023 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU   AKTYWNY
NR 28/2023 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 29/2023 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
NR 30/2023 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 31/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego   AKTYWNY

NR 32/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta/referenta w Powiatowym Biurze Promocji w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

 

AKTYWNY

NR 33/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 34/2023 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 35/2023 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach uchylone zarządzeniem nr 64/2023 z 12.12.2023 r. AKT WYGASŁ
NR 36/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 37/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji   AKTYWNY
NR 38/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 39/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 40/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 41/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego   AKTYWNY
NR 42/2023 w sprawie powołania zespołu do przygotowania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej eksploatacji tego systemu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 43/2023 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 44/2023 w sprawie powołania Rady Rynku Pracy w Głubczycach na kadencję 2023-2027 . AKTYWNY
NR 45/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 46/2023 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia w samorządowych jednostkach organizacyjnych Uchylone zarządzeniem nr 65/2023 z 12.12.2023 r. AKT WYGASŁ
NR 47/2023 w sprawie wydawania zezwoleń na wjazd na drogi powiatowe, gminne i do miejscowości na obszarze Powiatu Głubczyckiego, na których obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych   AKTYWNY
NR 48/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Samodzielny referent w Wydziale Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 49/2023 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (w latach 1999-2009)   AKTYWNY
NR 50/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Powiecie Głubczyckim i jednostkach budżetowych   AKTYWNY
NR 51/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 52/2023 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 53/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 54/2023 W SPRAWIE POWOŁANIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   AKTYWNY
NR 55/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ekologicznego pn. „Gatunek chroniony w okolicy Twojego miejsca zamieszkania”   AKTYWNY
NR 56/2023 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 57/2023 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, ROZRACHUNKÓW, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GŁUBCZYCACH   AKTYWNY
NR 58/2023 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU   AKTYWNY
NR 59/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 60/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji pn. „Mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy wraz z kartami rejestracyjnymi terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i kartami rejestracyjni terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, na obszarze powiatu głubczyckiego (woj. opolskie) obejmujące gminę Baborów i Branice”   AKTYWNY
NR 61/2023 w sprawie ustalenia zasad archiwizacji w Starostwie Powiatowym w Głubczycach uchylone Zarządzeniem Nr 26/2024 z 13.05.2024 r. AKT WYGASŁ
NR 62/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla miasta Głubczyce   AKTYWNY
NR 63/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
NR 64/2023 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach uchylone Zarządzeniem Nr 5/2024 z 16.01.2024 r. AKT WYGASŁ
NR 65/2023 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia w samorządowych jednostkach organizacyjnych   AKTYWNY
NR 66/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach w 2024 roku   AKTYWNY
NR 67/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru ambulansu typu B z wyposażeniem na potrzeby systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Głubczyckim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach   AKTYWNY
NR 68/2023 w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt organów powiatu i starostw powiatowych   AKTYWNY
NR 69/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 70/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 71/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ
NR 72/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2021 Starosty Głubczyckiego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych   AKTYWNY
NR 73/2023 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
NR 74/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
NR 75/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej   AKTYWNY
NR 76/2023 w sprawie zmiany w załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2018 Starosty Głubczyckiego z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

UCHYLONE:

Zarządzeniem nr 19/2024 z 29.03.2024 r.

AKT WYGASŁ