Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -Zakup samochodu dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach (Bliżej rodziny i dziecka)

Głubczyce, dnia 29.05.2023 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]


ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup samochodu dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach (Bliżej rodziny i dziecka)” – znak sprawy OZ.272.4.2023.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, jednak zarówno formularz ofertowy jak i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, nie zostały złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W związku z tym, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp.

Zamawiający

 


Piotr Soczyński

PDFScan - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - OZ.272.4.2023.pdf (296,60KB)