Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 136/2023 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego

AB.6740.5.19.2023                                                                                                                                              Głubczyce, 03.07.2023r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., poz. 1094)

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

na wniosek z dnia 5 czerwca 2023r.

 

Pana Grzegorza Kobeluch

prowadzącego działalność gospodarczą

pn.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„Agrocomplex” Grzegorz Kobeluch

48-100 Gołuszowice 108b  

w dniu 3 lipca 2023r. została wydana decyzja nr 136/2023

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę

obejmującego:

 

budowę 3 baterii zbiorników naziemnych na gaz LPG o łącznej pojemności 115,2m3 dla potrzeb magazynu zbożowego                                   w miejscowości Gołuszowice 108b przy ul.-, na działce ewidencyjnej nr 497/1, obręb: Gołuszowice, jednostka ewidencyjna: Głubczyce – obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w dniu 3 lipca 2023r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, wydział Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                            

                                                                                                           Z up. STAROSTY

                                                                                                     mgr inż. Aneta Toporowska

                                                                                                          Kierownik Wydziału

                                                                                                     Budownictwa i Architektury