Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 22.06.2023 r.

Protokół LVII sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-06-22 o godz. 13:13:29, a zakończono o godz. 17:48:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Benedykt Pospiszyl
 13. Anita Juchno
 14. Piotr Soczyński
 15. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. (13:13:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (13:14:00)

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:15:00)

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach o stanie bezpieczeństwa powiatu głubczyckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok. (13:16:00)

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w 2022 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu głubczyckiego. (13:17:00)

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2022 rok: (14:24:00)

a. dyskusja nad raportem (14:24:00)

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach (15:20:00)

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach (15:23:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2022 rok: (15:38:00)

a. zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. (15:38:00)

b. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu (15:41:00)

c. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu (15:44:00)

d. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2022 rok (15:50:00)

e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2022 rok (15:51:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2022 rok (15:54:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anita Juchno, Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok (15:54:00)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok (15:57:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Soczyński, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

8. Podjęcie uchwał w sprawach: (16:01:00)

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2022 rok (16:01:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2022 rok (16:25:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2022 rok (16:25:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2022 rok (16:28:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

c. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok (16:29:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok (16:44:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:44:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:49:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Irena Sapa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

e. uchylenia Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, za pierwsze półrocze (16:52:00)

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach i Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, za pierwsze półrocze (16:53:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Anita Juchno
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

f. udzielenia dotacji Gminie Branice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (16:53:00)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Gminie Branice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:20:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Irena Sapa
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

g. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:20:00)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Gołuszowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:21:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Irena Sapa 
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

h. udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Makowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:21:00)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Makowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:23:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Irena Sapa 
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

i. udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:23:00)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:24:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Leszek Bac, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Irena Sapa 
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

j. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia N.M.P. w Głubczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:24:00)

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia N.M.P. w Głubczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:32:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Irena Sapa 
 • PRZECIW (1):
  Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

k. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (17:32:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (17:34:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bogdan Kulik, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Leszek Bac
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

l. wyrażenia zgody na wykorzystanie działki numer 799 w Bogdanowicach na potrzeby przebudowy odcinka ulicy Kwiatowej (17:34:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie działki numer 799 w Bogdanowicach na potrzeby przebudowy odcinka ulicy Kwiatowej (17:36:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Irena Sapa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (17:36:00)

10. Interpelacje i zapytania radnych. (17:38:00)

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (17:38:00)

12. Zakończenie obrad. (17:48:00)