Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 162/2023 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., poz. 1094 wraz z późn. zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

na wniosek z dnia 16 czerwca 2023r.

 spółki

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce

w dniu 17 sierpnia 2023r. została wydana decyzja nr 162/2023

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę

obejmującego

budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Równe przy ul.-, na działkach ewidencyjnych nr 292, nr 293, nr 294, nr 295, nr 296/1, nr 298/1, nr 694, nr 769, nr 827/1, nr 835/1, nr 836, nr 844, nr 852, nr 854, nr 855, nr 857, nr 858/3, nr 861, nr 864, nr 881/2, nr 881/3, nr 885, nr 887, nr 890/3, nr 956/1,  nr 956/2, jednostka ewidencyjna Głubczyce-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Równe.

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w dniu 17 sierpnia 2023r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, wydział Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

                                                                                             Z up. STAROSTY

mgr inż. Aneta Toporowska

                                                                                               Kierownik Wydziału

                                                                                             Budownictwa i Architektury

PDFDecyzja_162_2023_Burmistrz_Głubczyc_Decyzja_Srodowiskowa-sig.pdf (531,59KB)