Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach

Opis usługi

 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Głubczycach udziela bezpłatnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, osobom w konfliktowych sytuacjach rodzinnych, w trudnościach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w problemach emocjonalnych oraz w innych traumatycznych doświadczeniach, a także w sprawach uzależnień. Pomoc polega na motywowaniu do skorzystania z oferty pomocowej przez osoby w potrzebie, a także na uważnym wysłuchaniu, okazaniu szacunku i zrozumienia osobom będącym w sytuacji kryzysowej, zgłaszającym się do Punktu. Pomoc udzielana jest w formie: porad prawnych, porad psychologa (konsultacje, wsparcie psychologiczne), porad pracownika socjalnego, terapii uzależnień.

Kto może skorzystać                          

Z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby doświadczające różnego rodzaju kryzysów, sytuacji trudnych, nie do zniesienia (np. osoby dotknięte przemocą domową).

 

Forma zapisu

Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą zgłosić się do Punktu zlokalizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5A, 48-100 Głubczyce, od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00-15:00. Ponadto, dostępny jest numer telefonu 77 485 08 17 oraz e-mail: interwencjakryzysowa@pcprglubczyce.pl.

 

Inne informacje               

Ofiary przemocy domowej kierowane są często do Punktu w wyniku współpracy z Policją, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną czy Zespołami Interdyscyplinarnymi przy Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Głubczyckiego. Współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ma szczególny charakter, ponieważ ma miejsce wymiana informacji o sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty.

 

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon,
e-mail, strona internetowa

Punkt Interwencji Kryzysowej
w Głubczycach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach
ul. Sobieskiego 5A,
48-100 Głubczyce

pon. – pt.

07:00-15:00

 

- 77 485 08 17,

- interwencjakryzysowa
@pcprglubczyce.pl,

- http://www.pcpr.
powiatglubczycki.pl/43/30/punkt-interwencji-kryzysowej.html

PDFKarta informacyjna - Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR.pdf (183,37KB)