Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 14.09.2023 r.

Protokół LIX sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 14 września 2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-09-14 o godz. 14:08:31, a zakończono o godz. 16:59:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wojciech Bernacki
 2. Maria Farasiewicz
 3. Bogdan Kulik
 4. Marian Podkówka
 5. Artur Czechowicz
 6. Bronisława Pawlik
 7. Radosław Gorzko
 8. Jan Jasion
 9. Tadeusz Krupa
 10. Benedykt Pospiszyl
 11. Anita Juchno
 12. Piotr Soczyński
 13. Krzysztof Hajda
 14. Bartosz Rudziński (radny dołączył do obrad w pkt 4)
 15. Leszek Bac (radny dołączył do obrad w pkt 5)
 16. Tomasz Ognisty (radny dołączył do obrad w pkt 5)

1. Otwarcie obrad. (14:08:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (14:09:00)

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (14:17:00)

4. Wręczenie nagród Starosty Głubczyckiego dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższy wynik na egzaminie maturalnym. (14:18:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:18:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączył radny Bartosz Rudziński

5. Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu głubczyckiego w 2022 roku. (14:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:30:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączył radny Leszek Bac

 

Nastąpiła zmiana quorum (14:53:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączył radny Tomasz Ognisty

6. Podjęcie uchwał w sprawie: (14:54:00)

a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok, (14:54:00)

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok (15:04:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Tomasz Ognisty, Radosław Gorzko
 • BRAK GŁOSU (1):
  Irena Sapa

b. wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, (15:04:00)

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15:09:00 )

Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydatkę - lekarza Panią Jolantę Kiżys, która pisemnie wyraziła zgodę.

Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydata - radnego Pana Wojciecha Bernackiego, który ustnie wyraził zgodę.

Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydata - radnego Pana Benedykta,Pospiszyla, który ustnie wyraził zgodę.

Radny Leszek Bac zgłosił kandydata - radnego Pana Krzysztofa Hajdę, który ustnie wyraził zgodę.

 

Głosowanie na kandydaturą Panią Jolantą Kiżys: za - 16, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Głosowanie na kandydaturą radnego Pana Wojciecha Bernackiego: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 5.

Głosowanie na kandydaturą radnego Pana Benedykta Pospiszyla: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 5.

Głosowanie na kandydaturą radnego Pana Krzysztofa Hajdy: za - 9, przeciw - 1, wstrzymało się - 6. 

 

W wyniku głosowania kandydatami na przedstawicieli Rady Powiatu w Głubczycach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego zostali: Jolanta Kiżys, Wojciech Bernacki oraz Benedykt Pospiszyl.

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki,Tomasz Ognisty 
 • BRAK GŁOSU (1):
  Irena Sapa

c. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, (15:10:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (15:11:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Krzysztof Hajda, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU (1):
  Irena Sapa

d. w sprawie przekazania Gminie Baborów do zarządzania części drogi powiatowej nr 1225 O stanowiącej fragment ulicy Opawskiej w Baborowie (15:12:00)

w sprawie przekazania Gminie Baborów do zarządzania części drogi powiatowej nr 1225 O stanowiącej fragment ulicy Opawskiej w Baborowie (15:14:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Ognisty, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Leszek Bac, Artur Czechowicz, Jan Jasion
 • BRAK GŁOSU (1):
  Irena Sapa

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (15:15:00)

8. Interpelacje i zapytania radnych. (15:54:00)

9. Wnioski i oświadczenia radnych. (15:54:00)

10. Zakończenie obrad. (16:59:00)