Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 19.10.2023 r.

Wykaz głosowań podczas LXI sesji Rady Powiatu w Głubczycach
w dniu 19 października 2023 roku

 

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 16:14:00

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Jan Jasion 
 • PRZECIW (2):
  Radosław Gorzko, Anita Juchno
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty
 • BRAK GŁOSU (2):
  Leszek Bac, Tadeusz Krupa

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego. - 16:35:00

Na pełnienie funkcji Wicestarosty Głubczyckiego Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydaturę Pana Artura Czechowicza, który  wyraził zgodę.

Głosowanie tajne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 11

       przeciw - 3

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do pełnienia funkcji Wicestarosty Głubczyckiego został wybrany Pan Artur Czechowicz.

Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu. - 16:48:00

Starosta Piotr Soczyński, któremu jako jedynemu przysługuje prawo wskazania radnych do pracy w Zarządzie Powiatu zgłosił następujące kandydatury:

- Irena Sapa,

- Benedykt Pospiszyl,

- Bogdan Kulik.

 

Głosowanie tajne w sprawie wyboru Członków Zarządu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu na kandydatkę Irenę Sapę udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydatka Irena Sapa otrzymała następującą ilość głosów:

        za - 12

       przeciw - 1

       wstrzymało się - 1

Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu, - 17:23:00

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu na kandydata Bogdana Kulika udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydat Bogdan Kulik otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 11

       przeciw - 3

       wstrzymało się - 0

Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu. - 17:23:00

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu na kandydata Benedykta Pospiszyla udział wzięło 15 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 1.

Kandydat Benedykt Pospiszyl otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 11

       przeciw - 2

       wstrzymało się - 1

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na pełnienie funkcji Członków Zarządu zostali wybrani: Pani Irena Sapa, Pan Bogdan Kulik i Pan Benedykt Pospiszyl.

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego - REASUMPCJA ze względu na wątpliwości co do poprawności kart do głosowania użytych w pierwotnym głosowaniu 

Liczba radnych obecnych na sali obrad - 14

Głosowanie tajne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych oddano 14, nieważnych oddano 0.

Kandydat Artur Czechowicz otrzymał następującą ilość głosów:

        za - 12

       przeciw - 1

       wstrzymało się - 1

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na pełnienie funkcji Wicestarosty Głubczyckiego został wybrany Pan Artur Czechowicz.

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach - 17:41:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad - 13

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok - 17:44:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - 17:46:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 17:48:00

Starosta Piotr Soczyński zgłosił kandydatury:

- radnego Wojciecha Bernackiego, 

- radnego Bogdana Kulika.

 

Głosowanie za kandydaturą radnego Wojciecha Bernackiego: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. 

Głosowanie na kandydaturą radnego Bogdana Kulika: za - 11, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.

W wyniku głosowania kandydatami na przedstawicieli Rady Powiatu w Głubczycach do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali radni Wojciech Bernacki oraz Bogdan Kulik.

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Hajda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/371/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach - 17:50:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad - 14

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (4):
  Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Tadeusz Krupa, Anita Juchno (radna nie brała udziału w głosowaniu)