Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 22.11.2023 r.

Termin: 22.11.2023, g. 14:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Głubczycach - sala konferencyjna

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół LXI sesji Rady Powiatu - 19.10.2023 r.pdf (2,70MB)

 4. 4. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.
 5. 5. Informacja o funkcjonowaniu PKS w Głubczycach Sp. z o.o.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,

   PDFUchwała - wybór podmiotu do badania bilansu w SP ZOZ.pdf (491,54KB)

  2. b. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2023-2025,

   PDFUchwała - program naprawczy SP ZOZ-u.pdf (15,72MB)

  3. c. zmiany Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku,

   PDFUchwała - dochody gromadzone na wydzielonym rachunku.pdf (594,59KB)

  4. d. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok,

   PDFUchwała - zmiany budżetu powiatu na 2023 rok.pdf (5,72MB)

  5. e. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym,

   PDFUchwała- umarzanie odraczanie i rozkładanie na raty należności pieniężnych.pdf (1,44MB)

  6. f. zmiany Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

   PDFUchwała - podział środków PFRON.pdf (961,45KB)

  7. g. przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”,

   PDFUchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.pdf (2,79MB)

  8. h. ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

   PDFUchwała - stawki za usuwanie pojazdów w 2023 r.pdf (1,04MB)

 7. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.

  PDFSprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.pdf (410,86KB)

 8. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. 10. Zakończenie obrad.