Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2024 r.

ZARZĄD POWIATU
W GŁUBCZYCACH

Głubczyce, dnia 28.11.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU W GŁUBCZYCACH

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2024 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 11 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza, iż po rozpatrzeniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2024 r., wybrał ofertę złożoną przez Fundację Młodzi Ludziom, która zapewnia realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenia edukacji prawnej oraz przeprowadzania nieodpłatnej mediacji, przyznając jej dotację w kwocie 68 245,32 zł na realizację przedmiotowego zadania.

 

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

 

Piotr Soczyński