Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 22.11.2023 r.

Wykaz głosowań podczas LXII sesji Rady Powiatu w Głubczycach
w dniu 22 listopada 2023 roku

 

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach - 16:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2023-2025 - 16:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku - 16:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok - 16:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym - 16:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” - 17:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - 17:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno