Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 22.11.2023 r.

Protokół LXII sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 22 listopada 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 2023-11-22 o godz. 14:37:19, a zakończono o godz. 17:37:06 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wojciech Bernacki
 2. Maria Farasiewicz
 3. Marian Podkówka
 4. Bronisława Pawlik
 5. Radosław Gorzko
 6. Jan Jasion
 7. Benedykt Pospiszyl
 8. Piotr Soczyński
 9. Krzysztof Hajda
 10. Bogdan Kulik (radny dołączył do obrad w pkt 2)
 11. Leszek Bac (radny dołączył do obrad w pkt 4)
 12. Tadeusz Krupa (radny dołączył do obrad w pkt 4)
 13. Bartosz Rudziński (radny dołączył do obrad w pkt 4)

1. Otwarcie obrad. - 14:37:00

2. Przyjęcie porządku obrad. - 14:38:00

Nastąpiła zmiana quorum - 14:39:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączył radny Bogdan Kulik.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 14:40:00

Przewodniczący Radosław Gorzko poinformował, że wpłynęły uwagi od Radnego Krzysztofa Hajdy odnośnie treści protokołu, które mogą mieć wpływ na ostateczne zredagowanie jego treści. Dlatego Przewodniczący zaproponował przenieść głosowanie nad protokołem na następną sesję Rady Powiatu, ponieważ wnioski wpłynęły dzisiaj i nie miał czasu się z nimi zapoznać. 

Głosowanie: za - 10, przeciw - -0, wstrzymało się - 0.

4. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. - 14:41:00

Informację przedstawiła Pani Małgorzata Krywko-Trznadel Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

 

Nastąpiła zmiana quorum - 14:46:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączył radny Leszek Bac.

 

Nastąpiła zmiana quorum - 14:55:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączył radny Tadeusz Krupa.

 

Nastąpiła zmiana quorum - 15:05:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączył radny Bartosz Rudziński.

 

5. Informacja o funkcjonowaniu PKS w Głubczycach Sp. z o.o. - 15:25:00

Informację przedstawił Pan Wiesław Bednarski Prezes Spółki PKS w Głubczycach.

Przerwa od godziny 16:20:52 do godziny 16:38:49

6. Podjęcie uchwał w sprawie: - 16:38

a. wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, - 16:38:00

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach - 16:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

b. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2023-2025, - 16:42:00

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2023-2025 - 16:47:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

c. zmiany Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, - 16:47:00

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku - 16:50:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

d. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok, - 16:50:00

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok - 16:53:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

e. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym, - 16:53:00

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Głubczyckiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym - 16:58:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

f. zmiany Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - 16:58:00

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/330/2023 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

g. przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, - 17:00:00

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” - 17:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

h. ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. - 17:04:00

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - 17:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa, Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (4):
  Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Anita Juchno

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 17:05:00

8. Interpelacje i zapytania radnych. - 17:23:00

9. Wnioski i oświadczenia radnych. - 17:23:00

10. Zakończenie obrad. - 17:37:00