Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 14.12.2023 r.

Wykaz głosowań podczas LXIII sesji Rady Powiatu w Głubczycach

w dniu 14 grudnia 2023 roku

 

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2023 rok - 15:38:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Radosław Gorzko, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Marian Podkówka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - 15:42:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2024 rok - 16:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - 16:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Jan Jasion
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka - 16:28:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Ognisty, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bogdan Kulik
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej powiatu głubczyckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2027 - 16:36:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 16:48:00

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Tomasz Ognisty 
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Hajda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Irena Sapa
 • BRAK GŁOSU (1):
  Anita Juchno

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wstępnego o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji Projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej - 16:52:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Piotr Soczyński
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno