Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA 2024 ROK

NR I TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJA O ZMIANACH STATUS AKTU
1/2024 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
2/2024 w sprawie ustalenia składu Komisji powołanej do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
3/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
5/2024 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
6/2024 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2024 roku DUWO poz. 211 z 26.01.2024 r. AKTYWNY
7/2024 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2024 roku DUWO poz. 212 z 26.01.2024 r. AKTYWNY
8/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, środków trwałych, rozrachunków, środków pieniężnych i innych papierów wartościowych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
9/2024 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
10/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
11/2024 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych do pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy   AKTYWNY
12/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Głubczyckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach do kontroli wewnętrznej dokumentów   AKTYWNY
13/2024 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn: "Wiedza o odpadach"   AKTYWNY
14/2024 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY
15/2024 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
16/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głubczycach   AKTYWNY
17/2024 w sprawie odwołania komendanta Społecznej Straży Rybackiej   AKTYWNY
18/2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2020 Starosty Głubczyckiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zasad wypłaty i rozliczeń pobranych zaliczek gotówkowych z kasy Starostwa Powiatowego w Głubczycach   AKTYWNY
21/2024 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości   AKTYWNY
23/2024 w sprawie powołania komisji do likwidacji ofert konkursowych z naborów na stanowiska urzędnicze organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach   AKTYWNY
24/2024 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach   AKTYWNY