Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - udzielenie kredytu krótkoterminowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - udzielenie kredytu krótkoterminowego

Głubczyce dnia: 2024-01-12

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

Nazwa zamówienia:

Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2024 roku

Numer referencyjny:

OR.272.21.2023

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie faktyczne:

W wyznaczonym terminie na składania ofert na udzielenie terminu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł na okres 2024 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zamawiający

 mgr Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o uniważnieniu postępowania.pdf (600,74KB)