Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 31.01.2024 r.

Wykaz głosowań podczas LXV sesji Rady Powiatu w Głubczycach

w dniu 31 stycznia 2024 roku

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2024 rok - 14:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Leszek Bac, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej - 14:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - 15:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie przekazania Gminie Baborów do zarządzania części drogi powiatowej nr 1261O stanowiącej fragment ulicy Kozielskiej oraz części dogi powiatowej nr 1262O stanowiącej fragment ulicy Ratuszowej i ulicy Raciborskiej w Baborowie - 15:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/402/2023 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 15:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2024 rok, - 15:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Irena Sapa, Jan Jasion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2024 rok - 15:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz 
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2024 rok - 15:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl 
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok - 15:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2024 rok - 15:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno