Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 31 stycznia 2024 r.

Protokół LXV sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Obrady rozpoczęto 2024-01-31 o godz. 14:09:40, a zakończono o godz. 17:04:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Bartosz Rudziński
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Krzysztof Hajda
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Benedykt Pospiszyl
 13. Piotr Soczyński
 14. Tadeusz Krupa (radny dołączył do obrad w pkt 4)
 15. Leszek Bac (radny dołączył do obrad w pkt 4)

1. Otwarcie obrad. - 14:09:00

2. Przyjęcie porządku obrad. - 14:10:00

Przewodniczący Gorzko poinformował, że radni porządek obrad otrzymali w materiałach, natomiast w związku z prośbą Pani Dyrektor Krywko-Trznadel zaproponował przenieść punkt przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Filia Boboluszki z punktu 5 do 4, natomiast punkt dotyczący podjęcia uchwał byłby wtedy punktem 5.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś uwagi do porządku obrad, a także do zaproponowanej zmiany?

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: LXIII z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz LXIV z dnia 8 stycznia 2024 r.
 4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Fila Boboluszki.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2024 rok,
 2. powierzenia Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej,
 3. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 4. przekazania Gminie Baborów do zarządzania części drogi powiatowej nr 1261O stanowiącej fragment ulicy Kozielskiej oraz części dogi powiatowej nr 1262O stanowiącej fragment ulicy Ratuszowej i ulicy Raciborskiej w Baborowie,
 5. zmiany Uchwały Nr LXIII/402/2023 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia
  14 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
 6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2024 rok,
 7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2024 rok,
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  na 2024 rok,
 9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok,
 10. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2024 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 2. Sprawozdanie za 2023 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki.
 3. Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: LXIII z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz LXIV z dnia 8 stycznia 2024 r. - 14:11:00

Protokół LXIII sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 grudnia 2023 r. 

Przewodniczący Gorzko zapytał czy radni mają uwagi do protokołu?

Radny Krzysztof Hajda zauważył, że ten protokół ciężko nazwać protokołem, ponieważ dla niego protokołem jest to, co będzie czytane jako protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a w protokole z sesji jest pisanie tak naprawdę tylko punktów, jakie miały miejsce i umiejscowienie w godzinach. To nie jest dla radnego żaden protokół.

Wicestarosta Artur Czechowicz stwierdził, że generalnie protokół ma być zwięzłym dokumentem, natomiast sesje są przecież kamerowane i co do słowa każde zdanie można sobie zawsze odtworzyć, natomiast trudno, żeby protokół był stenogramem.

Przewodniczący Gorzko zauważył, że mamy już od początku kadencji nagrywanie sesji Rady Powiatu, także w protokole faktycznie są odnośniki do materiałów zapisu wideo. Przewodniczący wyraził swoje wątpliwości czy byłoby zasadne zmieniać to na koniec kadencji. Protokół spełnia wymogi ustawowe, więc ciężko coś tutaj zmieniać.

Radny Bogdan Kulik stwierdził, że protokół nie jest stenogramem.

Radny Hajda powtórzył, że dla niego to nie jest protokół, tylko jakiś bardzo krótki opis. A jeśli chodzi o to czy należy coś zmienić, to w tej kadencji już pewnie nie, ale radny Hajda zgłaszał to już od momentu kiedy zostałem radnym. Zostało to bez echa. W Statucie chyba nie ma czegoś takiego jak nagrania, tylko protokół. Jest wymóg ustawowy nagrywania sesji, ale to jest coś zupełnie innego, a w Statucie jest mowa o protokole.

Starosta Piotr Soczyński wyraził swoje zdanie, że nie chciałby iść w tym kierunku, żeby jeden pracownik urzędu był od tego, żeby przepisywać kilkugodzinne sesje na papier. Jeżeli sesje są nagrywane, a dokument, który radni będą głosowali, spełnia ustawowe parametry protokołu, to uważa, że byłoby to bezcelowe, żeby jeden pracownik kilkugodzinną sesję przepisywał, a później się okaże, że w którymś momencie jeden wyraz wypadnie i radni będą analizowali zapisy protokołu, tego, o którym mówi radny Hajda w formie stenogramu do nagrań. Technika daje nam dzisiaj takie możliwości, że każdy jest w stanie sięgnąć do tego nagrania i na jego bazie formułować w różnych sprawach swoje opinie.

Przewodniczący Gorzko poinformował, że fragmenty tego protokołu były udostępniane nadzorowi prawnemu wojewody i pod względem technicznym nie było do niego zastrzeżeń.

Przewodniczący Gorzko poddał pod głosowanie Protokół LXIII sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 grudnia 2023 r. 

Wynik głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 (radny Krzysztof Hajda).

W wyniku głosowania Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

 

Protokół LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 stycznia 2024 r. 

Przewodniczący Gorzko zapytał czy radni mają uwagi do protokołu?

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Gorzko poddał pod głosowanie Protokół LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 stycznia 2024 r. 

Wynik głosowania: za - 12, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 (radny Krzysztof Hajda).

W wyniku głosowania Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Fila Boboluszki. - 14:17:00

Nastąpiła zmiana quorum - 14:37:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączył radny Tadeusz Krupa

 

Nastąpiła zmiana quorum - 14:52:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączył radny Leszek Bac

 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: - 14:54:00

a. zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2024 rok, - 14:54:00

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2024 rok - 14:57:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Leszek Bac, Jan Jasion, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

b. powierzenia Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej, - 14:57:00

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej - 14:59:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Krzysztof Hajda
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

c. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, - 15:00:00

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Głubczycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - 15:02:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bogdan Kulik, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

d. przekazania Gminie Baborów do zarządzania części drogi powiatowej nr 1261O stanowiącej fragment ulicy Kozielskiej oraz części dogi powiatowej nr 1262O stanowiącej fragment ulicy Ratuszowej i ulicy Raciborskiej w Baborowie, - 15:02:00

Uchwała w sprawie przekazania Gminie Baborów do zarządzania części drogi powiatowej nr 1261O stanowiącej fragment ulicy Kozielskiej oraz części dogi powiatowej nr 1262O stanowiącej fragment ulicy Ratuszowej i ulicy Raciborskiej w Baborowie - 15:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Radosław Gorzko, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

e. zmiany Uchwały Nr LXIII/402/2023 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok, - 15:05:00

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/402/2023 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 15:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

f. zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2024 rok, - 15:18:00

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2024 rok, - 15:20:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Krzysztof Hajda, Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Irena Sapa, Jan Jasion, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

g. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2024 rok, - 15:20:00

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2024 rok - 15:23:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Marian Podkówka, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz,  
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2024 rok, - 15:23:00

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2024 rok - 15:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Krzysztof Hajda, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl  
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

i. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok, - 15:27:00

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok - 15:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

j. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2024 rok. - 15:31:00

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2024 rok - 15:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Ognisty, Anita Juchno

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. - 15:35:00

Nastąpiła zmiana quorum - 15:36:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścił radny Bogdan Kulik

 

Nastąpiła zmiana quorum - 15:42:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścił Wicestarosta Artur Czechowicz

 

Przerwa od godz.15:44:24 do godz. 16:07:00

Nastąpiła zmiana quorum - 16:07:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączył radny Bogdan Kulik i Wicestarosta Artur Czechowicz

7. Sprawozdanie za 2023 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. - 16:07:00

8. Sprawozdanie Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 r. - 16:08:00

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 16:11:00

10. Interpelacje i zapytania radnych. - 16:26:00

11. Wnioski i oświadczenia radnych. - 16:26:00

12. Zakończenie obrad. - 17:04:00