Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 21.03.2024 r.

Protokół LXVII sesji Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 21 marca 2024 r.

 

Obrady rozpoczęto 2024-03-21 o godz. 14:08:34, a zakończono o godz. 17:31:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Leszek Bac
 2. Bartosz Rudziński
 3. Wojciech Bernacki
 4. Maria Farasiewicz
 5. Bogdan Kulik
 6. Marian Podkówka
 7. Artur Czechowicz
 8. Irena Sapa
 9. Bronisława Pawlik
 10. Radosław Gorzko
 11. Jan Jasion
 12. Tadeusz Krupa
 13. Benedykt Pospiszyl
 14. Anita Juchno
 15. Piotr Soczyński
 16. Krzysztof Hajda

1. Otwarcie obrad. - 14:08:00

2. Przyjęcie porządku obrad. - 14:09:00

Dnia 18.03.2024 r. wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Głubczycach o rozszerzenie zaproponowanego radnym porządku obrad o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Przewodniczący Radosław Gorzko odczytał rozszerzony porządek obrad.

Radny Krzysztof Hajda zapytał czego dotyczy uchwała, która została dodana do porządku obrad.

Projekt uchwały przedstawił Starosta Piotr Soczyński.

Rozszerzony porządek obrad został poddany pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 16, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2024 rok,
 2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 3. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kietrz z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego – organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych 2024,
 4. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2024-2026”,
 5. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2024 r. w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - 14:14:00

Radni nie zgłosili uwag do protokołu LXVI sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 lutego 2024 r. 

Protokół został poddany pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 (radny Krzysztof Hajda).

W wyniku głosowania Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach za rok 2023. - 14:14:00

5. Podjęcie uchwał w sprawach: - 14:56:00

a. zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2024 rok, - 14:56:00

Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego na 2024 rok - 15:09:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Piotr Soczyński, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Ognisty

b. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, - 15:10:00

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 15:14:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Krzysztof Hajda, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Ognisty

c. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kietrz z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego – organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych 2024, - 15:14:00

Uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kietrz z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego – organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych 2024 - 15:16:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Irena Sapa, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Marian Podkówka, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Ognisty

d. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2024-2026” - 15:16:00

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2024-2026” - 15:30:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Krzysztof Hajda, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Ognisty

e. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. - 15:30:00

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - 15:34:00

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Hajda, Leszek Bac, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński 
 • BRAK GŁOSU (1):
  Tomasz Ognisty

Przerwa od godziny 15:35 do godz. 15:57 

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2024 r. w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach. - 15:57:00

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. - 16:37:00

8. Interpelacje i zapytania radnych. - 16:41:00

9. Wnioski i oświadczenia radnych. - 16:42:00

10. Zakończenie obrad. - 17:31:00