Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla właścicieli pojazdów o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu

Starosta Głubczycki uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394) z dniem 10 czerwca 2024 r., wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r., dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

               Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami pojazd, którego rejestracja została wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r., może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu.

               Przepis, o którym mowa, nie ma zastosowania do pojazdów zabytkowych i pojazdów wolnobieżnych. Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji odbędzie się w drodze publicznego obwieszczenia.

 Wykaz zawierający dane pojazdów kwalifikujących się do wygaszenia rejestracji dostępny jest w Referacie Komunikacji Starostwa Powiatowego w Głubczycach

PDFWykaz pojazdów dla których z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o ich zarejestrowaniu.pdf (5,50MB)