Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

                                                                                                     Głubczyce, dnia  10.05.2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

 

Starosta Głubczycki informuje, iż posiada do sprzedania drewno opałowe w ilości około
3,00 m3 pozyskane z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1262O relacji (Racibórz) gr. woj. śl.-Baborów - Bernacice w miejscowości Raków. Drewno znajduje się w niżej wymienionej lokalizacji:

Lp.

Lokalizacja drewna

Gatunek drzewa

Orientacyjna ilość drewna /m3/

 

1

Droga powiatowa nr 1262O relacji (Racibórz) gr. woj. śl.-Baborów - Bernacice w miejscowości Raków

Jesion

około 3,00

 
 

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ulica Jana Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 2. Ofercie podlega drewno opałowe gatunku jesion,
 3. Pisemna oferta musi zawierać:
  • nazwę i adres oferenta,
  • proponowaną cenę za całość drewna wskazanego w tabeli z rozbiciem na cenę jednostkową za 1 m3 drewna tj. cena netto + 23% podatek VAT = cena brutto.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Drewno na sprzedaż, pozyskane z dróg powiatowych” – nie otwierać przed 20.05.2024 r. do godz. 14:30,

 1. Termin składania ofert do 20.05.2024 r. do godz. 14:30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 2. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę jednostkowa (za 1m3),
 3. O wyniku rozstrzygnięcia Oferent zostanie poinformowany telefonicznie,
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 077 485 20 78 w. 217,
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe:

 1. Po wyborze Kupującego, Sprzedający w obecności nabywcy sporządzi protokół obmiaru drewna, a następnie wystawi fakturę na kwotę będącą iloczynem ceny jednostkowej
  (za 1 m3) i ilości drewna,
 2. Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą,
 3. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.