Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport za 2023 rok

PDFRaport o stanie powiatu za 2023 r.pdf (4,39MB)
 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego

 

Informuję, iż został opracowany Raport o stanie powiatu głubczyckiego za 2023 rok. Raport zawiera informację o zrealizowanych politykach, programach, uchwałach oraz środkach pozabudżetowych pozyskanych z zewnątrz.

Z analizy raportu można wywnioskować, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat są efektem wytężonej pracy zarówno rady powiatu, zarządu powiatu, jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Głubczycach wraz z pracownikami powiatowych jednostek organizacyjnych. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

                                                                                                                                                                                     Z poważaniem                                                                 

                                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                                                                  Radosław Gorzko

 

 

 

Zgodnie z zapisem art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Raport ten będzie omawiany na sesji Rady Powiatu, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób (wzór zgłoszenia do pobrania poniżej).                     

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być omawiany Raport o stanie powiatu. Sesja planowana jest na dzień 12 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

Głubczyce, dnia 22 maja 2024 r.

 

PDFZgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Głuczyckiego za rok 2023.pdf (342,17KB)