Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/4/2024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07-05-2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Treść § 44 Uchwały Nr II/22/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3582) otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 2. Z pozostałymi członkami Zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko

 

PDF   Uchwała Nr I42024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 07-05-2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr II222018 Rady Powiatu w?Głubczycach z?dnia 13?grudnia 2018?r. w?sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego.pdf (206,26KB)