Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/9/2024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21-05-2024 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1289O relacji Grobniki-Babice na terenie gminy Głubczyce i gminy Baborów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 6a ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Opolskiego, Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Zarządu Powiatu Prudnickiego, Zarządu Powiatu Raciborskiego, Rady Gminy Baborów i Rady Gminy Głubczyce:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogi nr 1289O relacji Grobniki-Babice, na terenie gminy Głubczyce i gminy Baborów (dz. nr 962 obręb ewidencyjny Grobniki, Gmina Głubczycei dz. nr 264 obręb ewidencyjny Babice, Gmina Baborów) w związku z wyłączeniem drogi z użytkowania.

§ 2. Położenie drogi wymienionej w § 1 oznaczone jest w załączniku niniejszej uchwały.
§ 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1 statusu drogi publicznej nastąpi z mocą od dnia1 stycznia 2025 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko

 

PDF   Uchwała Nr II92024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21-05-2024 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1289O relacji Grobniki-Babice na terenie gminy Głubczyce i?gminy Baborów.pdf (600,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 II92024.docx (361,00KB)